+86-13824215967, E-mail: mark-song@greetech.com

Về chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Thêm: 3 quận Tashin nhóm Chenjiang thị xã, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, 516229

Điện thoại: + 86-752-5855486-8020/8047/8011

Số Fax: + 86-752-5755728

MP: Đánh dấu: +8615018081185

E-mail1:Mark-song@greetech.com

www.greetech-switch.com

www.greetech.com

www.greetech.com.CN

Copyright © Công ty TNHH một thành viên điện tử Huệ Châu Greetech All Rights Reserved.
E-mail: mark-song@greetech.com  TEL: +86-13824215967, E-mail: mark-song@greetech.com,   FAX: +86-752-5855496

Công ty TNHH một thành viên điện tử Huệ Châu Greetech