Liên hệ với chúng tôi
Trang chủ > Liên hệ với chúng tôi

Thêm: 3 quận Tashin nhóm Chenjiang Town, Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, 516229

Điện thoại: + 86 752 5855486

Số Fax: + 86 7525855496

Thư điện tử: mark@greetech.com

Skype1: Zingear99

Skype2: Greetech168

Skype3:Greetech008

Skype4:Mark.Song