+86-752-5855486, E-mail: mark@greetech.com

Về chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Quận 3 Tashin Group Chenjiang Town, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, 516229

Điện thoại: + 86-752-5855486-8020 / 8047/8011

Fax: + 86-752-5755728

ĐT: Mã: +8615018081185

E-mail1: mark@greetech.com

Skype: Greetech168

Www.greetech-switch.com

Www.greetech.com

Www.greetech.com.cn

Copyright © Huệ Châu Greetech Công ty Điện Tử All Rights Reserved.
E-mail: mark-song@greetech.com  TEL: +86-752-5855486, E-mail: mark@greetech.com,   FAX: +86-752-5855496

Huệ Châu Greetech Công ty Điện Tử